Oosterheide Locatie 1

Locatie 1 Ranonkelstraat 1 t/m 47 en Anemoonstraat 2 t/m 48. Start: September 2021.

Op deze locatie gaan we nieuwe woningen bouwen en de buitenruimte vernieuwen. Dat is een mooie kans voor mensen die hier willen gaan wonen. Dit geldt ook voor de woonomgeving en bewoners die hier direct omheen wonen. Om een goed plan te maken gaan we een aantal stappen zetten. Thuisvester werkt hiervoor samen met ontwerpbureau LOS stadomland. Wij zetten de stappen die nodig zijn om plannen te maken samen met u. 

Stap 1 meedenken en inspireren
Stap 2 samen ontwerpen en onderzoeken
Stap 3 toetsen

In stap 1 gaan we met u op locatie in gesprek over een aantal thema’s.

Denk daarbij aan:

  • de sfeer van de plek;
  • spelen en ontmoeten in de buitenruimte;
  • sociale veiligheid;
  • groen;
  • biodiversiteit en verkeer en parkeren. 

Zo krijgen de ontwerpers een beeld van wat u belangrijk vindt voor deze plek.

In stap 2 maken de ontwerpers een paar voorstellen. Dat zijn geen kant en klare plannen maar een aantal schetsen. De schetsen bespreken we met u. Zo ontdekken we wat het beste werkt, en waarom dat het beste zou werken. We gaan actief met u aan de slag, u denkt en tekent mee.

In stap 3 hebben de ontwerpers een concreet voorstel gemaakt. Dat concrete voorstel gaan we met u bespreken. We toetsen hier of we het juiste voorstel hebben.

Een stedenbouwkundig plan geeft aan hoe de nieuwe woningen globaal worden. Er wordt vooral gekeken naar uitstraling en of ze goed aansluiten op de woonomgeving. Daarna gaat de architect pas woningen ontwerpen.

Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

oosterheide
2691